Γνωρίζοντας την κοινότητα του FIWARE στο DITECT έργο: ψηφιακές τεχνολογίες για τον μετασχηματισμό των συστημάτων ασφάλειας τροφίμων

Η μόλυνση των τροφίμων αποτελεί παγκόσμια ανησυχία για τη δημόσια υγεία και αιτία διεθνών εμπορικών προβλημάτων. Ο Δρ Νυχάς, καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συντονιστής του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου DiTECT, και μια ομάδα έμπειρων ερευνητών από την Ευρώπη και την Κίνα ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μεταμορφώσουν και να θέσουν τους ακρογωνιαίους λίθους…