Το HelFiHub σαν ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο του GS1 για το 2022

Αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τις τεχνικές δραστηριότητες του Ελληνικού Ψηφιακού Κόμβου Καινοτομίας για το FIWARE η πρόσκλησή του να παρουσιάσει την με΄λετη περίπτωσης και την πρώτυπη ανάπτυξη πρωτοτύπου της υπηρεσίας ιχνηλασιμότητας που ενσωματώνεται στην λύση Έξυπνης Γεωργίας QUHOMA. Το QUHOMAtrace ενσωμάτωσε επιτυχώς τόσο ΙοΤ δεδομένα που υλοποιούνται απο μια FIWARE εφαρμογή όσο και δεδομένα ιχνηλασιμότητας…