Το ελληνικό Δίκτυο των Αγροτών και των Πραγμάτων

Το IoF2020-ευρωπαϊκό έργο καινοτομίας-ξεκίνησε το 2017 και είναι αφιερωμένο στην επιτάχυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT) για την εξασφάλιση επαρκών, ασφαλών και υγιεινών τροφίμων και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών αλυσίδων τροφίμων στην Ευρώπη. Έτσι,η Ευρώπη θα εδραιώσει την ηγετική θέση της στην παγκόσμια βιομηχανία Αγροδιατροφής αλλά και…