Ενημερωτικό Δελτίο Αγροδιατροφής Ιούνιος 2022- Agrifood Newsletter June 2022

Κάποιες από τις δραστηριότητες του Hellenic FIWARE iHub αποτυπώθηκαν στο παρακάτω δελτίο που καλύπτει το διάστημα Μάρτιος-Ιούνης 2022 και εντάσσονται στις δραστηριότητες του Smart Agri Hubs project. Ξεχωρίζουν δράσεις ενημέρωσης του τοπικού οικοσυστήματος για την ψηφιακή αναβάθμιση αλλά και πρακτικής εμπλοκής τους με πραγματικές ψηφιακές εφαρμογές που έχουν σαν τεχνολογική τους β΄άση το ανοικτό λογισμικό…