Ενημερωτικό Δελτίο Αγροδιατροφής Ιούνιος 2022- Agrifood Newsletter June 2022

Κάποιες από τις δραστηριότητες του Hellenic FIWARE iHub αποτυπώθηκαν στο παρακάτω δελτίο που καλύπτει το διάστημα Μάρτιος-Ιούνης 2022 και εντάσσονται στις δραστηριότητες του Smart Agri Hubs project. Ξεχωρίζουν δράσεις ενημέρωσης του τοπικού οικοσυστήματος για την ψηφιακή αναβάθμιση αλλά και πρακτικής εμπλοκής τους με πραγματικές ψηφιακές εφαρμογές που έχουν σαν τεχνολογική τους β΄άση το ανοικτό λογισμικό…

Technology Showroom: Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Αγροδιατροφή

Το MEDITOMATO είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται υπό τους όρους του H2020 από τον PRIMA, τη Σύμπραξη για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (http://prima-med.org/) στην πρόσκληση του 2018. Ο κύριος στόχος του MEDITOMATO είναι να επιδείξει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις σε τρεις τοποθεσίες επίδειξης σε Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία και καλύπτουν ολόκληρη…

Συμμετοχή του Hellenic FIWARE iHub στο ευρωπαϊκό έργο-δίκτυο DIH-World

O ελληνικός Ψηφιακός Κόμβος Καινοτομίας για τις ανοικτές τεχνολογίεςλογισμικού FIWARE (Hellenic FIWARE iHub) ανακοινώνει την συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό ερευνητικό έργο DIH-World. Το δίκτυο DIH-World σκοπό έχει να προωθήσει τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού στην ευρωπαϊκή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων. Το Hellenic FIWARE iHub είναι βασικός εταίρος στο πείραμα και θα φέρει στο έργο μια πειραματική…