Παρουσίαση του HelFiHub στα μέλη του ΣΕΒ- Innovation ready Smart Infrastructure

Το HelFiHub που προωθεί τις τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού FIWARE θα παρουσιαστεί μαζί με άλλες λύσεις και προϊόντα της Future Intelligence στην σχετική ημερίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στις 19 Ιανουαρίου 2022. Ο ΣΕΒ, ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, θα ενημερώσει μεταξύ άλλων τα μέλη του για το ανοικτό λογισμικό…