Συμμετοχή του Hellenic FIWARE iHub στο ευρωπαϊκό έργο-δίκτυο DIH-World

O ελληνικός Ψηφιακός Κόμβος Καινοτομίας για τις ανοικτές τεχνολογίεςλογισμικού FIWARE (Hellenic FIWARE iHub) ανακοινώνει την συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό ερευνητικό έργο DIH-World. Το δίκτυο DIH-World σκοπό έχει να προωθήσει τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού στην ευρωπαϊκή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων. Το Hellenic FIWARE iHub είναι βασικός εταίρος στο πείραμα και θα φέρει στο έργο μια πειραματική…