Ο κόμβος μας μεγαλώνει!

Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων - ΕΥΝΕΣ

Μετά από σύντομες συνομιλίες, προηγούμενη συνεργασία σε ευρωπαϊκά έργα και την συνδημιουργία ενός κοινού οράματος, το Hellenic FIWARE iHub καλωσορίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σαν μέλος του! Ειδικότερα, το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων – ΕΥΝΕΣ ως ερευνητικό εργαστήριο του τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές…