Το HelFiHub αναγνωρίστηκε από την ΕΕ σαν Digital Innovation Hub!

Η Future Intelligence, πρωτοπόρα μικρομεσαία εταιρεία σχεδίασης, κατασκευής και παράδοσης λύσεων Διαδικτύου των Πραγμάτων, ως συντονιστής, και το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων – ΕΥΝΕΣ, ερευνητικό εργαστήριο του τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Υπολογιστική -Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση, στον…