Παρουσίαση στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας

Ο ελληνικός κόμβος καινοτομίας για τις τεχνολογίες και την κοινότητα FIWARE παρουσιάστηκε σε διαδικτυακή εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από τον Ψηφιακό Κόμβο Καινοτομίας ahedd- (Attica Hub for the Economy of Data and Devices) και τον ΣΕΚΕΕ. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη ερευνητικών ομάδων, έργων και δραστηριοτήτων μελών του ahedd και οι συνέργειές τους με μέλη…

Το ελληνικό Δίκτυο των Αγροτών και των Πραγμάτων

Το IoF2020-ευρωπαϊκό έργο καινοτομίας-ξεκίνησε το 2017 και είναι αφιερωμένο στην επιτάχυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT) για την εξασφάλιση επαρκών, ασφαλών και υγιεινών τροφίμων και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών αλυσίδων τροφίμων στην Ευρώπη. Έτσι,η Ευρώπη θα εδραιώσει την ηγετική θέση της στην παγκόσμια βιομηχανία Αγροδιατροφής αλλά και…