Το HelFiHub αναγνωρίστηκε από την ΕΕ σαν Digital Innovation Hub!

Η Future Intelligence, πρωτοπόρα μικρομεσαία εταιρεία σχεδίασης, κατασκευής και παράδοσης λύσεων Διαδικτύου των Πραγμάτων, ως συντονιστής, και το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων – ΕΥΝΕΣ, ερευνητικό εργαστήριο του τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Υπολογιστική -Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση, στον…

Ο κόμβος μας μεγαλώνει!

Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων - ΕΥΝΕΣ

Μετά από σύντομες συνομιλίες, προηγούμενη συνεργασία σε ευρωπαϊκά έργα και την συνδημιουργία ενός κοινού οράματος, το Hellenic FIWARE iHub καλωσορίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σαν μέλος του! Ειδικότερα, το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων – ΕΥΝΕΣ ως ερευνητικό εργαστήριο του τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές…

Ενημερωτικό Δελτίο Αγροδιατροφής Ιούνιος 2022- Agrifood Newsletter June 2022

Κάποιες από τις δραστηριότητες του Hellenic FIWARE iHub αποτυπώθηκαν στο παρακάτω δελτίο που καλύπτει το διάστημα Μάρτιος-Ιούνης 2022 και εντάσσονται στις δραστηριότητες του Smart Agri Hubs project. Ξεχωρίζουν δράσεις ενημέρωσης του τοπικού οικοσυστήματος για την ψηφιακή αναβάθμιση αλλά και πρακτικής εμπλοκής τους με πραγματικές ψηφιακές εφαρμογές που έχουν σαν τεχνολογική τους β΄άση το ανοικτό λογισμικό…

Technology Showroom: Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Αγροδιατροφή

Το MEDITOMATO είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται υπό τους όρους του H2020 από τον PRIMA, τη Σύμπραξη για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (http://prima-med.org/) στην πρόσκληση του 2018. Ο κύριος στόχος του MEDITOMATO είναι να επιδείξει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις σε τρεις τοποθεσίες επίδειξης σε Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία και καλύπτουν ολόκληρη…

Διαδίκτυο των Πραγμάτων και ζύμωση επιτραπέζιας ελιάς- DIH World Community Days 2022

Το ευρωπαϊκό έργο καινοτομίας DIH-World στοχεύει να επιταχύνει την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μΜΕ) σε όλους τους τομείς της μεταποίησης, υποστηρίζοντάς τες στην οικοδόμηση βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και στην πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. To DIH-World χρηματοδότησε το πείραμα TOFIoT που θα παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στην εκδήλωση. Το TOFIoT προσφέρει μια…

Το HelFiHub σαν ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο του GS1 για το 2022

Αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τις τεχνικές δραστηριότητες του Ελληνικού Ψηφιακού Κόμβου Καινοτομίας για το FIWARE η πρόσκλησή του να παρουσιάσει την με΄λετη περίπτωσης και την πρώτυπη ανάπτυξη πρωτοτύπου της υπηρεσίας ιχνηλασιμότητας που ενσωματώνεται στην λύση Έξυπνης Γεωργίας QUHOMA. Το QUHOMAtrace ενσωμάτωσε επιτυχώς τόσο ΙοΤ δεδομένα που υλοποιούνται απο μια FIWARE εφαρμογή όσο και δεδομένα ιχνηλασιμότητας…

Παρουσίαση του HelFiHub στα μέλη του ΣΕΒ- Innovation ready Smart Infrastructure

Το HelFiHub που προωθεί τις τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού FIWARE θα παρουσιαστεί μαζί με άλλες λύσεις και προϊόντα της Future Intelligence στην σχετική ημερίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στις 19 Ιανουαρίου 2022. Ο ΣΕΒ, ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, θα ενημερώσει μεταξύ άλλων τα μέλη του για το ανοικτό λογισμικό…

EIP AGRI Εργαστήρι: Farm Data for Better Farm Performance- Το ευρωπαϊκό ανοικτό λογισμικό FIWARE για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφής

Στο σεμινάριο της πλατφόρμας καινοτομίας του Γενικού Τμήματος της Γεωργίας (DG AGRI) της ΕΕ, η Future Intelligence παρουσίασε τη χρήση των προτύπων FIWARE και GS1 για την παροχή πληροφοριών ιχνηλασιμότητας του αγροκτήματος στα ενδιαφερόμενα μέρη της αλυσίδας αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων. Τα δεδομένα του Orion Context Broker που προέρχονται από το πεδίο σε συνδυασμό με τις…